Ангилал

ЗАН

1 . Аргазүйч багш Ц. Оюунгэрэл нь улсад 26 жилдээ ажиллаж байгаа БТА багшаар ахлуулсан, манай цэцэрлэгийн ЗАН нь аргазүйч болон 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилладаг. Багш нараа танилцуулбал 2.Ц.Мөнхцэцэг улсад 30 жилдээ ажиллаж байгаа. Боловсролын тэргүүний ажилтан 3.С.Баярмаа 10 жилдээ ажиллаж байгаа. Заах аргач зэрэгтэй 4. Л.Оюунцэцэг 5 жилдээ ажиллаж байгаа 5.У.Цолмон 5 жилдээ ажиллаж байгаа 6. А.Оюун-Ундрах 5 жилдээ ажиллаж байгаа 7. Б.Алимаа

Дэлгэрэнгүй


Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Лхавгасүрэн Цогоо 90888089 98753899 Аргазүйч: Цэнд Оюунгэрэл 99585309 Нягтлан бодогч: Цэдэндамба Отгонцэцэг 99853701


ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын СӨБ-ын тухай хууль, БСШУ-ны сайдын 405-р тушаалыг үндэслэл болгон боловсруулав. 1.1. Цэцэрлэг нь Монгол Улсын “Боловсролын тухай хууль”, “СӨБ-ын тухай хууль, “Бага дунд боловсролын тухай хууль”, болон бусад хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн болон бусад холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан тушаал, шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. 1.2. Цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэг нь Аймгийн Засаг даргын 2011.12.28 өдрийн А\387 тоот захирамжаар 4-р багийн нутаг дэвсгэрт СӨБ-ын үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан ба 2012 оноос эхлэн 5 жил тасралтгүй Монтессорийн сургалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бидний амжилт : 2015-2016 оны хичээлийн жилд Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх туршилтын аймгийн түшиц цэцэрлэгийн 1 болж сонгогдон ажилласан – 2012 онд УТ-ний 8-р цэцэрлэгийн

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Эрхэм зорилго “Хүүхэд бүхэндээ би чадна” гэсэн итгэлийг өгч, тэдний өвөрмөц онцлог мөн чанарт нийцсэн  сайхан орчинд хөгжилтэй үйлүүдэд хамруулах бөгөөд сайхан сэтгэлтэй, сайн хүн болгох суурийг тавина. Уриа “Эрүүл оюунлаг хүүхэд -бидний ирээдүй. Танилцуулга Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэг нь Аймгийн Засаг даргын 2011.12.28 өдрийн А\387 тоот захирамжаар 4-р багийн нутаг дэвсгэрт СӨБ-ын үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан . 2016-2017 оны хичээлийн жилд

Дэлгэрэнгүй