Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Лхавгасүрэн Цогоо 90888089 98753899

Аргазүйч: Цэнд Оюунгэрэл 99585309

Нягтлан бодогч: Цэдэндамба Отгонцэцэг 99853701

 

Сэтгэгдэл