ЗАН

1 . Аргазүйч багш Ц. Оюунгэрэл нь улсад 26 жилдээ ажиллаж байгаа БТА багшаар ахлуулсан, манай цэцэрлэгийн ЗАН нь аргазүйч болон 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилладаг. Багш нараа танилцуулбал
2.Ц.Мөнхцэцэг улсад 30 жилдээ ажиллаж байгаа. Боловсролын тэргүүний ажилтан
3.С.Баярмаа 10 жилдээ ажиллаж байгаа. Заах аргач зэрэгтэй
4. Л.Оюунцэцэг 5 жилдээ ажиллаж байгаа
5.У.Цолмон 5 жилдээ ажиллаж байгаа
6. А.Оюун-Ундрах 5 жилдээ ажиллаж байгаа
7. Б.Алимаа улсад 4 дэх жилдээ тус тус ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл