Танилцуулга

Эрхэм зорилго

“Хүүхэд бүхэндээ би чадна” гэсэн итгэлийг өгч, тэдний өвөрмөц онцлог мөн чанарт нийцсэн  сайхан орчинд хөгжилтэй үйлүүдэд хамруулах бөгөөд сайхан сэтгэлтэй, сайн хүн болгох суурийг тавина.

Уриа

“Эрүүл оюунлаг хүүхэд -бидний ирээдүй.

Танилцуулга

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэг нь Аймгийн Засаг даргын 2011.12.28 өдрийн А\387 тоот захирамжаар 4-р багийн нутаг дэвсгэрт СӨБ-ын үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан .

2016-2017 оны хичээлийн жилд 25 багш ажиллагсадтайгаар 4-р багийн 2-6 насны 248 хүүхдийг 6 бүлэгт хамран сургаж СӨБ-ын үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.
Багш нар 100% боловсролын бакалавр зэрэгтэй ба 46% нь мэргэжлийн заах аргач зэрэгтэй.

 

Сэтгэгдэл